dianatech bannerdianatech logodianatech banner
Dianatech.sk - Správa webu

Správa webu


DianaTech - správa webu Každý úspešný web potrebuje kvalitné a spoľahlivé zázemie k svojej prevádzke.

O Váš web sa postaráme komplexne, preto tiež zaistíme webhosting i správu internetovej domény webu. Výhodou tohto riešenia je jednoznačná zodpovednosť za funkcionalitu webu, vyššia výkonnosť, vyššia ochrana technologií a obsahu webu, celkové zníženie nákladov spustenia, prevádzky i údržby webu.

Aj v prípade nepredvídaných okolností o svoje dáta neprídete. Dáta sú jednou z najväčších hodnôt modernej doby. Webové stránky, dátabázy a emaily našich klientov sú každodenne zálohované.

Spoločnosť, cez ktorú realizujeme webhosting ponúka kvalitné služby v oblasti webhostingu, serverhousingu a prenájmu dedikovaných serverov.

Vďaka špičkovým serverom značky HP s technológiou Intel® CoreTM Duo a procesorom Xeon® sa nemusíte obávať problémov s nedostatkom výpočtového výkonu.