dianatech bannerdianatech logodianatech banner
Dianatech.sk - Analýza webu

Analýza webu

Analýza webu je veľmi dôležitá.

Vstupná marketingová analýza

vyjasnenie koncepcie, analýza produktov a služieb, definovanie cieľov web stránky

Analýza prístupnosti webu

zistí, čí je Váš web skutočne prístupný pre všetkých uživateľov internetu.

Analýza použiteľnosti webu

pomôže zistiť, nakoľko je navrhované riešenie webovej prezentácie pre potenciálneho užívateľa vhodné

Analýza kľúčových slov

pomôže zistiť, na aké slová a frázy je ideálne Váš web optimalizovať z hľadiska vyhľadávačov

Analýza z pohľadu SEO

odhalí, či máte dobre spracovaný web ohľadom fulltextových vyhľadávačov